PN-ETSI EN 302 264-2 V1.1.1:2010 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 264 V2.1.1:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu -- Transport drogowy i telematyka transportu drogowego (RTTT) -- Urządzenia radarowe bliskiego zasięgu pracujące w paśmie częstotliwości 77 GHz do 81 GHz -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

Zakres

Podano zasadnicze wymagania i metody badań dotyczące urządzeń radarowych bliskiego zasięgu pracujących w zakresie częstotliwości 79 GHz, używanych w transporcie drogowym, w celu spełnienia postanowień artykułu 3.2 dyrektywy R&TTE

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 302 264-2 V1.1.1:2010 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu -- Transport drogowy i telematyka transportu drogowego (RTTT) -- Urządzenia radarowe bliskiego zasięgu pracujące w paśmie częstotliwości 77 GHz do 81 GHz -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE
Data publikacji 09-03-2010
Data wycofania 26-10-2017
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 264-2 V1.1.1:2009 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
ICS 33.100.01
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 264 V2.1.1:2017-10 - wersja angielska