PN-ETSI EN 302 248 V2.1.1:2017-05 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Radar nawigacyjny używany na statkach nie stosujących konwencji SOLAS -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument stosuje się do urządzeń radarowych nie objętych konwencją SOLAS. Częstotliwości pracy tego typu urządzeń są podane w tablicy 1. Zgodnie z artykułem 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU [i.2], są one przydzielone radiokomunikacyjnej służbie nawigacyjnej. Tablica 1: Częstotliwości służby radionawigacyjnej Częstotliwości służby radionawigacyjnej Nadawanie od 2 900 MHz do 3 100 MHz Odbiór od 2 900 MHz do 3 100 MHz Nadawanie od 9 300 MHz do 9 500 MHz Odbiór od 9 300 MHz do 9 500 MHz Niniejszy dokument zawiera wymagania dla wykazania, że urządzenia radiowe zarówno skutecznie wykorzystują widmo radiowe jak i wspierają jego efektywne wykorzystanie w celu uniknięcia szkodliwych zakłóceń. W uzupełnieniu niniejszego dokumentu, inne EN, w których są podane wymagania techniczne odnoszące się do zasadniczych wymagań innych części artykułu 3 dyrektywy 2014/53/UE [i.1], mogą mieć zastosowanie do urządzeń objętych zakresem niniejszego dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 302 248 V2.1.1:2017-05 - wersja angielska
Tytuł Radar nawigacyjny używany na statkach nie stosujących konwencji SOLAS -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 05-05-2017
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 248 V2.1.1:2016 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
Zastępuje PN-ETSI EN 302 248 V1.2.1:2014-06 - wersja angielska
ICS 47.020.70, 33.100.01