PN-ETSI EN 302 248 V1.2.1:2014-06 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 248 V2.1.1:2017-05 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Radar nawigacyjny używany na statkach nie stosujących konwencji SOLAS -- Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

Zakres

Niniejszy dokument stosuje się do urządzeń radarowych nie objętych konwencją SOLAS. Częstotliwości pracy tego typu urządzeń są podane w tablicy 1. Zgodnie z artykułem 5 Regulaminu Radiokomunikacyjnego [i.6], są one przydzielone radiokomunikacyjnej służbie nawigacyjnej.
Tablica 1: Częstotliwości służby radionawigacyjnej
Częstotliwości służby radionawigacyjnej
Nadawanie od 2 900 MHz to 3 100 MHz
Odbiór od 2 900 MHz to 3 100 MHz
Nadawanie od 9 300 MHz to 9 500 MHz
Odbiór od 9 300 MHz to 9 500 MHz
Niniejszy dokument ma na celu spełnienie przepisów dyrektywy 1999/5/WE[i1] (Dyrektywy R&TTE), artykuł 3.2, który stanowi, że „...urządzenia radiokomunikacyjne mają być zbudowane tak, aby skutecznie wykorzystywały widmo częstotliwości przeznaczone do radiokomunikacji naziemnej/kosmicznej oraz zasoby orbitalne, bez powodowania szkodliwych zakłóceń”.
W uzupełnieniu niniejszego dokumentu, inne EN, w których są podane wymagania techniczne odnoszące się do zasadniczych wymagań innych części artykułu 3 Dyrektywy R&TTE [i1], mogą mieć zastosowanie do urządzeń objętych zakresem niniejszego dokumentu.
UWAGA: Lista takich EN jest podana pod adresem http://www.newapproach.org/.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 302 248 V1.2.1:2014-06 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Radar nawigacyjny używany na statkach nie stosujących konwencji SOLAS -- Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE
Data publikacji 30-06-2014
Data wycofania 05-05-2017
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 248 V1.2.1:2013 [IDT]
ICS 47.020.70, 33.100.01
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 248 V2.1.1:2017-05 - wersja angielska