PN-ETSI EN 302 217-4 V2.1.1:2017-11 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Radiowe systemy stacjonarne -- Charakterystyki i wymagania dla urządzeń i anten łączy punkt-punkt -- Część 4: Anteny

Zakres

Niniejszy dokument definiuje charakterystyki i wymagania dotyczące anten do urządzeń radiowych punkt-punkt pracujących w zakresie częstotliwości od 1 GHz do 86 GHz wchodzących w zakres ETSI EN 302 217-2 [i.4]. Ze względów technicznych ten zakres jest tu podzielony na następujące podzakresy: Zakres 0:Od 1 GHz do 3 GHz; Zakres 1:Od 3 GHz do 14 GHz; Zakres 2:Od 14 GHz do 20 GHz; Zakres 3:Od 20 GHz do 24 GHz; Zakres 4:Od 24 GHz do 30 GHz; Zakres 5:Od 30 GHz do 47 GHz; Zakres 6:Od 47 GHz do 66 GHz; Zakres 7:Od 66 GHz do 86 GHz. Niniejszy dokument ma zastosowanie do radiowych urządzeń stacjonarnych z antenami zintegrowanymi lub antenami dedykowanymi oraz do anten samodzielnych. W tym ostatnim przypadku, niniejszy dokument może być pomocny do opracowania informacji dostarczanej przez producenta zgodnie z wymaganiem artykułu 10, ustęp 8 dyrektywy 2014/53/EU [i.2]. Główna część niniejszego dokumentu specyfikuje charakterystyki definiujące różne klasy anten. Załączniki zawierają dodatkowe informacje, użyteczne zarówno dla producentów jak i użytkowników/instalatorów.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 302 217-4 V2.1.1:2017-11 - wersja angielska
Tytuł Radiowe systemy stacjonarne -- Charakterystyki i wymagania dla urządzeń i anten łączy punkt-punkt -- Część 4: Anteny
Data publikacji 23-11-2017
Liczba stron 47
Grupa cenowa T
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 217-4 V2.1.1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 302 217-4-2 V1.5.1:2010 - wersja angielska
ICS 33.060.30, 33.120.40