PN-ETSI EN 302 077 V2.1.1:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Urządzenia nadawcze radiofonii cyfrowej systemu (DAB) -- Zharmonizowana norma dotycząca dostępu do widma radiowego

Zakres

Niniejszy dokument określa parametry techniczne i metody pomiarów urządzeń nadawczych radiofonii cyfrowej stosujących system modulacji DAB pracujących w paśmie VHF pasmo III (od 174 MHz do 240 MHz).
Niniejszy dokument pokrywa zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE pod warunkami podanymi w załączniku A.
.
UWAGA: Powiązania pomiędzy niniejszym dokumentem i zasadniczymi wymaganiami artykułu 3.2 Dyrektywy 2914/53/UE [i.1] podano w załączniku A

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 077 V2.1.1:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia nadawcze radiofonii cyfrowej systemu (DAB) -- Zharmonizowana norma dotycząca dostępu do widma radiowego
Data publikacji 21-12-2018
Liczba stron 41
Grupa cenowa S
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 077 V2.1.1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 302 077-2 V1.1.1:2007 - wersja polska, PN-ETSI EN 302 077-1 V1.1.1:2008 - wersja angielska
ICS 33.060.20, 33.100.01