PN-ETSI EN 302 077-2 V1.1.1:2007 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 077 V2.1.1:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia nadawcze naziemnej radiofonii cyfrowej (T-DAB) -- Część 2: Zharmonizowana EN zgodna z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy następujących typów radiowych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych:
• urządzeń naziemnej radiofonii cyfrowej wykorzystywanych do radiodyfuzji dźwięku.
UWAGA 1: W czasie opracowywania niniejszego dokumentu następujące pasma były przeznaczone dla T-DAB (porozumienie z Wiesbaden, porozumienie z Maastricht (patrz Bibliografia)):
- od 47 MHz do 68 MHz;
- od 174 MHz do 240 MHz;
- od 1 452 MHz do 1 492 MHz.
Intencją niniejszego dokumentu jest uwzględnienie warunków dyrektywy 1999/5/WE [2] (Dyrektywa R&TTE), artykuł 3.2, który stwierdza, że "... sprzęt radiowy skonstruowany jest w taki sposób, aby mógł skutecznie wykorzystywać widmo przeznaczone do łączności radiowej na ziemi i łączności satelitarnej tak, aby uniknąć szkodliwych zakłóceń”.
Oprócz niniejszego dokumentu także inne EN, w których określono wymagania techniczne odnoszące się do zasadniczych wymagań innych części artykułu 3. dyrektywy R&TTE [2], mają zastosowanie do urządzeń z zakresu niniejszego dokumentu.
UWAGA 2: Listę takich EN zamieszczono na stronie internetowej http://www.etsi.org

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 077-2 V1.1.1:2007 - wersja polska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia nadawcze naziemnej radiofonii cyfrowej (T-DAB) -- Część 2: Zharmonizowana EN zgodna z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE
Data publikacji 03-08-2016
Data wycofania 21-12-2018
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 077-2 V1.1.1:2005 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
ICS 33.060.20, 33.100.01
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 077 V2.1.1:2018-12 - wersja angielska