PN-ETSI EN 302 077-2 V1.1.1:2007 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia nadawcze naziemnej radiofonni cyfrowej (T-DAB) -- Część 2: Zharmonizowana EN zgodna z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

Zakres

Podano wymagania techniczne dla urządzeń nadawczych naziemnej radiofonii cyfrowej T-DAB pracujących w przyjętych w Wiesbaden dla tej służby zakresach częstotliwości: 47 MHz do 68 MHz; 174 MHz do 240 MHz; 1 452 MHz do 1 492 MHz, dotyczące racjonalnego wykorzystania widma częstotliwości i kompatybilności elektromagnetycznej. Określono graniczne wartości emisji szkodliwych i emisji pozapasmowych dla portu antenowego oraz emisji z innych portów obudowy. Opisano warunki i metody przeprowadzania pomiarów

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-ETSI EN 302 077-2 V1.1.1:2007/Ap1:2016-08E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 077-2 V1.1.1:2007 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia nadawcze naziemnej radiofonni cyfrowej (T-DAB) -- Część 2: Zharmonizowana EN zgodna z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE
Data publikacji 12-06-2007
Data wycofania 14-02-2017
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 077-2 V1.1.1:2005 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
ICS 33.060.20, 33.100.01
Elementy dodatkowe PN-ETSI EN 302 077-2 V1.1.1:2007/Ap1:2016-08E