PN-ETSI EN 301 419-7 V5.1.1:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Cyfrowy komórkowy system telekomunikacyjny (faza 2+) -- Wymagania warunkujące włączenie do systemu globalnej łączności ruchomej (GSM) -- Zakres częstotliwości przyznany dla kolei (R-GSM) -- Stacje ruchome -- Dostęp (GSM 13.67 wersja 5.1.1 emisja 1996)

Zakres

Ustalono wymagania techniczne, które powinny być spełniane przez urządzenia końcowe systemu GSM przystosowane do pracy w zakresach częstotliwości przyznanych do stosowania dla łączności typu dyspozytorskiego kolei europejskich (876 - 889 MHz i 921 - 925 MHz). Wymagania dotyczą urządzeń końcowych R-GSM fazy 2+ publicznej służby radiokomunikacji ruchomej pracujących w zakresach częstotliwości przyznanych dla kolei europejskich dodatkowo do pracy w zakresie GSM 900MHz z odstępem międzykanałowym 200 kHz z zastosowaniem modulacji o stałej obwiedni i wykorzystujących kanały radiowe z dostępem wielokrotnym z podziałem czasowym (TDMA). Wymagania, z punktu widzenia dostępu, obejmują interfejs radiowy i interfejs pomiędzy urządzeniem ruchomym i modułem identyfikacji abonenta (kartą SIM)

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 419-7 V5.1.1:2002 - wersja angielska
Tytuł Cyfrowy komórkowy system telekomunikacyjny (faza 2+) -- Wymagania warunkujące włączenie do systemu globalnej łączności ruchomej (GSM) -- Zakres częstotliwości przyznany dla kolei (R-GSM) -- Stacje ruchome -- Dostęp (GSM 13.67 wersja 5.1.1 emisja 1996)
Data publikacji 15-02-2003
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 419-7 V5.1.1:2000 [IDT]
ICS 33.070.50