PN-ETSI EN 301 420 V4.0.1:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Digital cellular telecommunications system (Phase 2) -- Attachment requirements for Global System for Mobile communications (GSM) -- Mobile stations in the DCS 1 800 band and additional GSM 900 band -- Telephony (GSM 13.02 version 4.0.1)

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 420 V4.0.1:2005 - wersja angielska
Tytuł Digital cellular telecommunications system (Phase 2) -- Attachment requirements for Global System for Mobile communications (GSM) -- Mobile stations in the DCS 1 800 band and additional GSM 900 band -- Telephony (GSM 13.02 version 4.0.1)
Data publikacji 15-08-2005
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 420 V4.0.1:1999 [IDT]
ICS 33.070.50