PN-ETSI EN 302 066-2 V1.1.1:2006 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Zastosowania radaru do próbkowania gruntu i ścian -- Część 2: Zharmonizowana EN zgodna z wymaganiami artykułu 3.2 dyrektywy R&TTE

Zakres

Podano wymagania techniczne dla urządzeń radarowych do próbkowania gruntu i ścian oraz wskazano normy określające wartości graniczne, metody pomiarowe dla wyspecyfikowanych parametrów i sposób interpretacji wyników pomiarów

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 066-2 V1.1.1:2006 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Zastosowania radaru do próbkowania gruntu i ścian -- Część 2: Zharmonizowana EN zgodna z wymaganiami artykułu 3.2 dyrektywy R&TTE
Data publikacji 11-10-2006
Data wycofania 14-02-2017
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 066-2 V1.1.1:2005 [IDT]
ICS 33.100.01