PN-ETSI EN 302 065-1 V1.3.1:2014-12 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 065-1 V2.1.1:2017-05 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) wykorzystujące technikę ultraszerokopasmową (UWB) -- Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE -- Część 1: Wymagania dla ogólnych zastosowań UWB

Zakres

Niniejszy dokument stosuje się do urządzeń nadawczo – odbiorczych, nadajników i odbiorników wykorzystujących techniki ultraszerokopasmowe (UWB) do celów komunikacji bliskiego zasięgu.
Niniejszy dokument stosuje się technik komunikacji UWB opartych na impulsach, impulsach zmodyfikowanych i falach nośnych RF.
Niniejszy dokument odnosi się do zastosowań stacjonarnych (jedynie wewnętrznych), ruchomych albo przenośnych, np.:
- wolno stojących urządzeń radiowych z lub bez własnego sterowania;
- wkładanych urządzeń przeznaczonych do stosowania z różnymi systemami hostów lub wewnątrz tych systemów, np. komputerów osobistych, terminali doręcznych itp.;
- wkładanych urządzeń radiowych przeznaczonych do stosowania wewnątrz urządzeń złożonych np. modemów kablowych, set-top boksów, punktów dostępowych, itp.;
-urządzeń złożonych albo kombinacji wkładanych urządzeń radiowych i określonych urządzeń głównych (hostów).
UWAGA: Według ECC/DEC/(06)04 [i.2] i Decyzji 2007/131/EC [i.8] oraz jej poprawki, urządzenia nadawcze UWB zgodne z niniejszym dokumentem nie mogą być instalowane w stacjonarnych zewnętrznych lokalizacjach w celu użycia w modelach latających, samolotach i innych formach lotnictwa.
Niniejszy dokument stosuje się do urządzeń UBW z połączeniem wyjścia z anteną dedykowaną lub urządzeń UBW z anteną zintegrowaną.
Te rodzaje urządzeń radiowych są zdolne do pracy we wszystkich pasmach albo częściach pasm częstotliwości podanych w Tablicy 1.
Tablica 1: Pasma częstotliwości radiokomunikacyjnych
Nadawanie od 3,1 GHz to 4,8 GHz
Odbiór od 3,1 GHz to 4,8 GHz
Nadawanie od 6,0 GHz to 9 GHz
Odbiór od 6,0 GHz to 9 GHz
UWAGA: Urządzenie radiowe UWB może pracować także na zewnątrz pasm częstotliwości radiokomunikacyjnych podanych Tablicy 1 pod warunkiem, że są spełnione wymagania dotyczące wartości granicznych określonych w rozdz 4.2.3, Tablica 2..

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 065-1 V1.3.1:2014-12 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) wykorzystujące technikę ultraszerokopasmową (UWB) -- Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE -- Część 1: Wymagania dla ogólnych zastosowań UWB
Data publikacji 11-12-2014
Data wycofania 30-05-2017
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 065-1 V1.3.1:2014 [IDT]
ICS 33.060.20, 33.100.10
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 065-1 V2.1.1:2017-05 - wersja angielska