PN-ETSI EN 302 065-2 V1.1.1:2014-12 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 065-2 V2.1.1:2017-05 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) wykorzystujące technikę ultraszerokopasmową (UWB) -- Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE -- Część 2: Wymagania dotyczące urządzeń UWB do śledzenia lokalizacji

Zakres

Niniejszy dokument stosuje się do urządzeń nadawczo – odbiorczych, nadajników i odbiorników wykorzystujących techniki ultraszerokopasmowe (UWB) i stosowanych do celów śledzenia lokalizacji.
Niniejszy dokument stosuje się do technik komunikacji UWB opartych na impulsach, impulsach zmodyfikowanych i falach nośnych RF.
Niniejszy dokument odnosi się do zastosowań stacjonarnych, ruchomych albo przenośnych, np.:
- wolno stojących urządzeń radiowych z lub bez własnego sterowania,
-wkładanych urządzeń radiowych przeznaczonych do stosowania z różnymi systemami hostów, np. komputerów osobistych, terminali doręcznych itp.;
- wkładanych urządzeń radiowych przeznaczonych do stosowania wewnątrz urządzeń złożonych np. modemów kablowych, set-top boksów, punktów dostępowych, itp.;
-urządzeń złożonych albo kombinacji wkładanych urządzeń radiowych i określonych urządzeń głównych (hostów).
Niniejszy dokument stosuje się do urządzeń UBW z połączeniem wyjścia z anteną dedykowaną lub urządzeń UBW z anteną zintegrowaną
Niniejszy dokument obejmuje trzy różne rodzaje systemów śledzenia lokalizacji, które mogą być użyte w którymkolwiek z poprzednio wymienionych zastosowań techniki UBW:
-systemy LTI: Systemy te, pracujące w zakresie od 6 GHz do 9 GHz (patrz [i.7]), przeznaczone są do śledzenia ludzi i obiektów. Pracują one bez podstaw licencyjnych. Terminale nadawcze tych systemów są ruchome (wewnętrzne i zewnętrzne) albo stacjonarne (jedynie wewnętrzne) Stacjonarne zewnętrzne terminale LT1 nie są dozwolone. Zazwyczaj nadajniki LT1 są ruchomymi znacznikami śledzenia lokalizacji, które są przymocowane do ludzi albo obiektów i te znaczniki są śledzone przy użyciu stacjonarnej infrastruktury odbiorczej przeznaczonej jedynie do odbioru emisji UBW emitowanej przez te znaczniki.
-systemy LT2: Systemy te, pracujące w zakresie od 3,1 GHz do 4,8 GHz (patrz [i.8]), są przeznaczone śledzenia osób i obiektów i przemysłowych zastosowań w wyraźnie określonych lokalizacjach.
Terminale nadawcze tych systemów mogą być lokalizowane wewnątrz i na zewnątrz i mogą być stacjonarne albo ruchome. Pracują one w stałych miejscach i mogą być przedmiotem rejestracji i autoryzacji pod warunkiem dokonania lokalnej koordynacji z możliwymi zakłóceniami sygnałów identyfikacji ofiar, [i.10] and [i.11].
-systemy LAES: Systemy te, pracujące w obszarze od 3,1 GHz do 4,8 GHz (patrz [i.9]), przeznaczone są do śledzenia lokalizacji załogi służb pożarowych i innych służb bezpieczeństwa, które mogą znaleźć się w niebezpiecznych sytuacjach. Możliwość śledzenia pracowników tych służb, nawet kiedy przebywają daleko wewnątrz budynku, stanowi istotne rozszerzenie możliwości w zakresie dowodzenia i sterowania i zapewnienia ich osobistego bezpieczeństwa. Zazwyczaj system LAES jest wprowadzany czasowo w miejscu pożaru lub innego zagrożenia w budynku. Może być wymagana licencja od organizacji użytkującej urządzenia, [i.10] i [i.11].

Niektóre urządzenia do śledzenia lokalizacji mogą pracować w ramach różnych rodzajów systemów śledzenia lokalizacji i w związku z tym mogą odpowiadać wymaganiom (w różnych rodzajach pracy) któregokolwiek albo wszystkich systemów LT1, LT2 i LAES.
Niniejszy dokument nie obejmuje nadajników UWB, których autoryzacja do pracy zależy jedynie od badań zestawionych w niniejszym dokumencie i które są instalowane albo używane w modelach latających, samolotach i innych formach lotnictwa. Ponadto nie obejmuje nadajników UBW LT1, które są użytkowane na pokładach pojazdów drogowych i szynowych działających w sieciach publicznych albo autostradach.
Zestawienie pasm radiowych, w których mogą pracować omawiane rodzaje urządzeń są podane w Tablicy1.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 065-2 V1.1.1:2014-12 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) wykorzystujące technikę ultraszerokopasmową (UWB) -- Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE -- Część 2: Wymagania dotyczące urządzeń UWB do śledzenia lokalizacji
Data publikacji 11-12-2014
Data wycofania 30-05-2017
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 065-2 V1.1.1:2014 [IDT]
ICS 33.060.20, 33.100.01
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 065-2 V2.1.1:2017-05 - wersja angielska