PN-ETSI EN 302 064 V2.1.1:2017-03 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Bezprzewodowe łącza wizyjne pracujące w paśmie częstotliwości od 1,3 GHz do 50 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument stosuje się do urządzeń naziemnych bezprzewodowych cyfrowych łączy wizyjnych pracujących na częstotliwościach radiowych od 1,3 GHz do 50 GHz. Niniejszy dokument zawiera wymagania pozwalające stwierdzać czy urządzenia radiowe efektywnie wykorzystują widmo przydzielone radiokomunikacji aby unikać szkodliwych interferencji.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 064 V2.1.1:2017-03 - wersja angielska
Tytuł Bezprzewodowe łącza wizyjne pracujące w paśmie częstotliwości od 1,3 GHz do 50 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 31-03-2017
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 064 V2.1.1:2016 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 302 064-2 V1.1.1:2012 - wersja polska, PN-ETSI EN 302 064-1 V1.1.2:2005 - wersja angielska
ICS 33.060.30, 33.100.01