PN-ETSI EN 302 064-2 V1.1.1:2012 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 064 V2.1.1:2017-03 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Bezprzewodowe łącza wizyjne (WVL) pracujące w zakresie częstotliwości od 1,3 GHz do 50 GHz -- Część 2: Zharmonizowana EN zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

Zakres

Niniejszy dokument odnosi się do urządzeń naziemnych bezprzewodowych cyfrowych łączy wizyjnych pracujących na częstotliwościach radiowych wyższych niż 1,3 GHz. Nie wyklucza on stosowania techniki modulacji cyfrowej pod warunkiem, że sygnał modulowany leży wewnątrz zalecanych wartości granicznych. Załączono instrukcje sposobu prezentacji urządzeń w celu przeprowadzenia badań. Celem niniejszego dokumentu jest spełnienie postanowień artykułu 3.2 dyrektywy 1999/5/WE [1] (Dyrektywa R&TTE), w którym stwierdza się, że "sprzęt radiowy powinien być skonstruowany w taki sposób aby mógł skutecznie wykorzystywać widmo przeznaczone do łączności radiowej na ziemi i łączności satelitarnej i nie stawał się przy tym źródłem szkodliwych zakłóceń"

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 064-2 V1.1.1:2012 - wersja polska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Bezprzewodowe łącza wizyjne (WVL) pracujące w zakresie częstotliwości od 1,3 GHz do 50 GHz -- Część 2: Zharmonizowana EN zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE
Data publikacji 15-05-2012
Data wycofania 31-03-2017
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 064-2 V1.1.1:2004 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
Zastępuje PN-ETSI EN 302 064-2 V1.1.1:2005 - wersja angielska
ICS 33.060.30, 33.100.01
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 302 064 V2.1.1:2017-03 - wersja angielska