PN-ETSI EN 301 908-13 V13.2.1:2022-10 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Sieci komórkowe IMT -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego -- Część 13: Zmieniony uniwersalny naziemny dostęp radiowy (E-UTRA) - Urządzenia użytkownika (UE)

Zakres

Niniejszy dokument stosuje się do następującego typu urządzeń radiowych:
• Wyposażenie użytkownika zmienionego uniwersalnego naziemnego dostępu radiowego (E-UTRA).
Ten typ urządzeń może pracować we wszystkich lub jakiejkolwiek części zakresów częstotliwości podanych w tablicach od 1-1 do 1-5.
Tablica 1-1: Zakresy robocze częstotliwości UE E-UTRA
UWAGA 1: Zależności pomiędzy niniejszym dokumentem a zasadniczymi wymaganiami artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/EU podano w Załączniku A.
Tablica 1-1A: Podzakresy zakresu 46
Tablica 1-2: Ciągłe zakresy robocze CA wewnątrzpasmowe E-UTRA UE
Tablica 1-3: Zakresy robocze CA międzypasmowe E-UTRA UE (dwa zakresy)
Tablica 1-4: Zakresy robocze CA międzypasmowe E-UTRA UE (trzy zakresy)
Tablica 1-5: Wewnątrzpasmowe nieciągłe zakresy robocze CA (z dwoma podblokami)
E-UTRA NB-IoT jest zaprojektowany do pracy w zakresach roboczych E-UTRA 1, 3, 8, 20, 28 i 65 zdefiniowanych w tablicy 1-1. Niniejszy dokument obejmuje wymagania dotyczące urządzeń użytkownika E-UTRA FDD i E-UTRA TDD zawarte w wydaniach 3GPP o numerach 8, 9,10, 11, 12 i 13 zdefiniowane w ETSI TS 136 101. Obejmuje to wymagania na zakresy robocze E-UTRA UE i E-UTRA CA od wydania 13 3GPP zdefiniowane w ETSI TS 136 101.
UWAGA 2: Dotyczy zakresu 20:
- dla urządzeń użytkownika projektowanych jako mobilne lub nomadyczne, wymagania z niniejszego dokumentu odnoszące się do złącza antenowego pokazują także zgodność z odpowiednim wymaganiem zdefiniowanym jako TRP (całkowita moc promieniowana), jak to opisano w Decyzji Komisji 2010/267/EU, Decyzji ECC (09)03;
- dla urządzeń użytkownika projektowanych jako stacjonarne lub zainstalowane, niniejszy dokument nie odnosi się do wymagań opisanych w Decyzji Komisji 2010/267/EU, Decyzji ECC (09)03.
Niniejszy dokument zawiera wymagania pokazywania, że urządzenia radiowe zarówno efektywnie wykorzystują, jaki i wspierają efektywne wykorzystanie widma radiowego w celu przeciwdziałania szkodliwym zakłóceniom.

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ETSI EN 301 908-13 V13.2.1:2022-10 - wersja angielska
Tytuł Sieci komórkowe IMT -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego -- Część 13: Zmieniony uniwersalny naziemny dostęp radiowy (E-UTRA) - Urządzenia użytkownika (UE)
Data publikacji 24-10-2022
Liczba stron 150
Grupa cenowa XB
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 908-13 V13.2.1:2022 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 301 908-13 V13.1.1:2020-07 - wersja angielska
ICS 33.100.10