PN-ETSI EN 301 489-1 V1.4.1:2005 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 1: Ogólne wymagania techniczne

Zakres

Przedstawiono ogólne wymagania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) wspólne dla urządzeń łączności radiowej i ich wyposażenia pomocniczego. Ustalono metody pomiarów i wartości graniczne emisji elektromagnetycznych oraz minimalnych odporności wymaganych z punktu widzenia kompatybilności elektromagnetycznej. Podano definicje 14 terminów przewidzianych do stosowania we wszystkich częściach tej normy

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 489-1 V1.4.1:2005 - wersja polska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 1: Ogólne wymagania techniczne
Data publikacji 29-03-2005
Data wycofania 14-02-2017
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza ETSI EN 301 489-1 V1.4.1:2002 [IDT]
ICS 33.060.20, 33.100.01