PN-ETSI EN 301 430 V1.1.1:2004 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Zharmonizowana EN dotycząca przemieszczanych naziemnych reporterskich stacji satelitarnych (SNG TES), pracujących w zakresach częstotliwości 11-12/13-14 GHz, spełniające zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywny R&TTE

Zakres

Opisano przystosowane do transportu stacje naziemne satelitarnej służby reporterskiej (SNG TES), pracujące w zakresach częstotliwości 11-12/13-14 GHz. Podano wymagania techniczne dotyczące promieniowania niepożądanego oraz charakterystyk promieniowania anteny dla polaryzacji użytecznej i ortogonalnej. Opisano metody badań promieniowania niepożądanego i charakterystyk podsystemu antenowego

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 430 V1.1.1:2004 - wersja polska
Tytuł Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Zharmonizowana EN dotycząca przemieszczanych naziemnych reporterskich stacji satelitarnych (SNG TES), pracujących w zakresach częstotliwości 11-12/13-14 GHz, spełniające zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywny R&TTE
Data publikacji 29-10-2004
Data wycofania 14-02-2017
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 430 V1.1.1:2000 [IDT]
Dyrektywa 1999/5/EC
ICS 33.060.30