PN-ETSI EN 302 054-1 V1.1.1:2004 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia meteorologiczne (Met Aids) -- Sondy radiowe używane w zakresie częstotliwości od 400,15 MHz do 406 MHz o poziomach mocy do 200 mW -- Część 1: Parametry techniczne i metody badań

Zakres

Podano, zgodnie z Zaleceniem CEPT/ERC/REC 70-03, parametry dla części radiowej radiosond meteorologicznych pracujących w zakresie częstotliwości 400,15 MHz do 406 MHz z mocą nie przekraczającą 200 mW. Każde urządzenie poddane badaniom powinno spełniać w pełni te wymagania dla wszystkich częstotliwości roboczych. Określono metody pomiarów, wartości graniczne dla parametrów nadajnika oraz warunki pomiarów. Dla parametrów nie zharmonizowanych takich jak typ modulacji, maksymalna moc nadajnika itd. mogą być stosowane krajowe przepisy regulacyjne

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 054-1 V1.1.1:2004 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia meteorologiczne (Met Aids) -- Sondy radiowe używane w zakresie częstotliwości od 400,15 MHz do 406 MHz o poziomach mocy do 200 mW -- Część 1: Parametry techniczne i metody badań
Data publikacji 15-11-2004
Data wycofania 14-02-2017
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 054-1 V1.1.1:2003 [IDT]
ICS 33.060.20, 33.100.01