PN-ETSI EN 301 426 V2.1.2:2017-03 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Zharmonizowana norma dotycząca lądowych ruchomych stacji satelitarnych (LMES) oraz morskich ruchomych stacji satelitarnych (MMES) do transmisji danych o małych przepływnościach, nie przewidzianych do łączności alarmowej i bezpieczeństwa, pracujących w zakresach częstotliwości 1,5/1,6 GHz, spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Zakres normy / polski Niniejszy dokument stosuje się do urządzeń radiowych następujących ruchomych stacji naziemnych (MES): •urządzeń radiowych lądowych ruchomych stacji naziemnych (LMES); oraz •urządzeń radiowych morskich ruchomych stacji naziemnych (MMES) nie przewidzianych do łączności alarmowej i bezpieczeństwa wymaganych przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO), które mają następujące charakterystyki: •LMES mogą być instalowane w pojeździe lub przenośne; •MMES są urządzeniami do zainstalowania na statkach; •MES pracują z przepływnościami użytkowymi do 9,6 kbits/s; •MES mogą składać się z wielu modułów, w tym z interfejsu klawiatury użytkownika; •MES pracują jako część sieci satelitarnej wykorzystywanej do dystrybucji i/lub wymiany informacji pomiędzy użytkownikami; •te urządzenia radiowe mogą pracować we wszystkich lub dowolnej części pasm częstotliwości podanych w tablicy 1a. Tablica 1a: Pasma częstotliwości ruchomej służby satelitarnej Podpasmo Kierunek transmisji Pasma częstotliwości MSS 1Nadawanie 1 (ziemia-kosmos)Od 1 626,5 MHz do 1 660,5 MHz Odbieranie 1 (kosmos-ziemia)Od 1 525,0 MHz do 1 559,0 MHz 2Nadawanie 2 (ziemia-kosmos)Od 1 668,0 MHz do 1 675,0 MHz Odbieranie 2 (kosmos-ziemia)Od 1 518,0 MHz do 1 525,0 MHz Intencją niniejszego dokumentu jest uwzględnienie warunków artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE (Dyrektywa RE) [i.8], który stwierdza, że "...urządzenia radiowe powinny być skonstruowane tak, aby skutecznie wykorzystywały widmo radiowe i wspierały efektywne wykorzystanie widma radiowego, by możliwe było uniknięcie szkodliwych zakłóceń". W uzupełnieniu niniejszego dokumentu inne EN, specyfikujące wymagania techniczne odnoszące się do innych części artykułu 3 dyrektywy 2014/53/UE [i.8] mogą mieć zastosowanie do urządzeń z zakresu niniejszego dokumentu. UWAGA 1:Wykaz takich EN jest zamieszczony na stronie internetowej http://www.newapproach.org. Niniejszy dokument stosuje się do MES pracujących w granicach profilu środowiskowego zadeklarowanego przez aplikanta. UWAGA 2:Te MES są sterowane i monitorowane przez funkcję sterowania siecią (NCF). NCF nie wchodzi w zakres niniejszego dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 426 V2.1.2:2017-03 - wersja angielska
Tytuł Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Zharmonizowana norma dotycząca lądowych ruchomych stacji satelitarnych (LMES) oraz morskich ruchomych stacji satelitarnych (MMES) do transmisji danych o małych przepływnościach, nie przewidzianych do łączności alarmowej i bezpieczeństwa, pracujących w zakresach częstotliwości 1,5/1,6 GHz, spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 31-03-2017
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 426 V2.1.2:2016 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
Zastępuje PN-ETSI EN 301 426 V1.2.1:2003 - wersja angielska
ICS 33.070.40