PN-ETSI EN 301 426 V1.2.1:2003 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 301 426 V2.1.2:2017-03 - wersja angielska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Zharmonizowana EN dotycząca lądowych ruchomych stacji satelitarnych (LMES) oraz morskich ruchomych stacji satelitarnych (MMES) do transmisji danych o małych przepływnościach, nie przewidzianych do łączności alarmowej i bezpieczeństwa, pracujących w zakresach częstotliwości 1,5/1,6 GHz, spełniających podstawowe wymagania artykułu 3.2 dyrektywy R&TTE

Zakres

Opisano lądowe ruchome stacje satelitarne (LMES) oraz morskie ruchome stacje satelitarne (MMES) do transmisji danych o małych przepływnościach, pracujące w zakresach częstotliwości 1,5/1,6 GHz. Podano wymagania techniczne dotyczące emisji niepożądanych oraz funkcji sterowania i nadzoru. Opisano zestawy pomiarowe, przyrządy pomiarowe a także metody badania zgodności z wymaganiami technicznymi

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 426 V1.2.1:2003 - wersja angielska
Tytuł Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Zharmonizowana EN dotycząca lądowych ruchomych stacji satelitarnych (LMES) oraz morskich ruchomych stacji satelitarnych (MMES) do transmisji danych o małych przepływnościach, nie przewidzianych do łączności alarmowej i bezpieczeństwa, pracujących w zakresach częstotliwości 1,5/1,6 GHz, spełniających podstawowe wymagania artykułu 3.2 dyrektywy R&TTE
Data publikacji 15-06-2003
Data wycofania 31-03-2017
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 426 V1.2.1:2001 [IDT]
Dyrektywa 1999/5/EC
ICS 33.070.40
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 301 426 V2.1.2:2017-03 - wersja angielska