PN-ETSI EN 301 419-3 V5.0.2:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Cyfrowy komórkowy system telekomunikacyjny (faza 2+) -- Wymagania warunkujące włączenie do systemu globalnej łączności ruchomej (GSM) -- Rozbudowana transmisja mowy (ASCI) -- Stacje ruchome -- Dostęp (GSM 13.68 wersja 5.0.2 emisja 1996)

Zakres

Ustalono wymagania techniczne, które powinny być spełniane przez urządzenia końcowe globalnego systemu łączności ruchomej (GSM) przystosowane do rozbudowanej transmisji sygnałów mowy (ASCI). Wymagania dotyczą urządzeń końcowych pracujących z odstępem międzykanałowym 200 kHz z zastosowaniem modulacji o stałej obwiedni i wykorzystujących kanały radiowe z dostępem wielokrotnym z podziałem czasowym (TDMA). Wymagania, z punktu widzenia dostępu, obejmują interfejs radiowy i interfejs pomiędzy urządzeniem ruchomym i modułem identyfikacji abonenta (kartą SIM)

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 419-3 V5.0.2:2002 - wersja angielska
Tytuł Cyfrowy komórkowy system telekomunikacyjny (faza 2+) -- Wymagania warunkujące włączenie do systemu globalnej łączności ruchomej (GSM) -- Rozbudowana transmisja mowy (ASCI) -- Stacje ruchome -- Dostęp (GSM 13.68 wersja 5.0.2 emisja 1996)
Data publikacji 15-02-2003
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 419-3 V5.0.2:1999 [IDT]
ICS 33.070.50