PN-ETSI EN 301 406 V2.2.1:2016-11 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 301 406 V2.2.2:2017-03 - wersja angielska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument ma zastosowanie do następujących typów urządzeń cyfrowego udoskonalonego systemu telekomunikacji bezsznurowej (DECT) o wspólnym interfejsie: a) część stacjonarna (FP); b) część przenośna (PP); c) bezsznurowy adapter terminala (CTA); d) bezprzewodowa stacja przekaźnikowa (WRS) (połączone FP i PP); e) część hybrydowa (HyP) (PP z możliwością działania jako FP do realizacji komunikacji PP z PP). Te typy urządzeń radiowych mogą pracować we wszystkich lub dowolnej części pasm częstotliwości podanych w tablicy 1. Tablica 1: Pasma częstotliwości usług radiokomunikacyjnych Pasma częstotliwości usług radiokomunikacyjnych Nadawanie Od 1 880 MHz do 1 900 MHz Odbiór Od 1 880 MHz do 1 900 MHz Pasmo częstotliwości dla usług DECT, do nadawania i odbioru przez wszystkie elementy, zawiera się od 1 880 MHz do 1 900 MHz. Szczegóły wspólnego interfejsu DECT można znaleźć w ETSI EN 300 175-1 [i.10], ETSI EN 300 175 części od 2 do 3 [1] do [2], ETSI EN 300 175-4 [i.11], ETSI EN 300 175 części od 5 do 6 [3] do [4], oraz ETSI EN 300 175 części od 7 do 8 [i.12] do [i.13]. Dalsze szczegóły systemu DECT można znaleźć w raportach technicznych ETSI, ETSI TR 101 178 [i.1] oraz ETSI ETR 043 [i.2]. Informacje o ULE można znaleźć w specyfikacjach technicznych ETSI, ETSI TS 102 939-1 [i.14] oraz ETSI TS 102 939-2 [i.15]. Niniejszy dokument zawiera wymagania do pokazania, że urządzenia radiowe zarówno efektywnie wykorzystują widmo radiowe jak i pomagają efektywnie wykorzystywać widmo radiowe w celu przeciwdziałania szkodliwym interferencjom

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 406 V2.2.1:2016-11 - wersja angielska
Tytuł Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 21-11-2016
Data wycofania 27-03-2017
Liczba stron 94
Grupa cenowa X
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 406 V2.2.1:2016 [IDT]
ICS 33.070.30
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 301 406 V2.2.2:2017-03 - wersja angielska