PN-ETSI EN 301 360 V2.1.1:2016-11 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Zharmonizowana norma dotycząca satelitarnych interaktywnych stacji końcowych (SIT) oraz satelitarnych stacji końcowych instalowanych u użytkowników (SUT), nadających sygnały w kierunku satelitów geostacjonarnych w zakresach częstotliwości od 27,5 GHz do 29,5 GHz, spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument stosuje się do satelitarnych interaktywnych stacji końcowych (SIT) i satelitarnych stacji końcowych użytkowników (SUT) pracujących jako część dwukierunkowej sieci satelitarnej. Termin satelitarna stacja końcowa (ST) jest używany w niniejszym dokumencie jako ogólna nazwa odnosząca sie zarówno do SIT jak i SUT.
W takiej sieci funkcja sterowania siecią (NCF) jest odpowiedzialna za monitorowania i sterowanie funkcji nadawania w ST. Te ST mają następujące charakterystyki:
• w przypadku SIT odbieranie odbywa się w zakresach częstotliwości stacjonarnej służby satelitarnej (FSS) od 10,70 GHz do 11,70 GHz oraz od 12,50 GHz do 12,75 GHz, a także w zakresie częstotliwości rozgłoszeniowej służby satelitarnej (BSS) od 11,70 GHz do 12,50 GHz;
• w przypadku SUT odbieranie odbywa się w zakresach częstotliwości stacjonarnej służby satelitarnej (FSS) od 19,70 GHz do 20,20 GHz oraz od 17,70 GHz do 19,70 GHz, a także w zakresie częstotliwości rozgłoszeniowej służby satelitarnej (BSS) od 21,40 GHz do 22,00 GHz;
• we wszystkich przypadkach nadawanie ST odbywa się w paśmie częstotliwości przydzielonym FSS od 27,50 GHz do 29,50 GHz;
• ST nadają w kierunku satelitów geostacjonarnych odległych o co najmniej 2° od dowolnego innego satelity geostacjonarnego pracującego w tym samym paśmie częstotliwości i pokrywającego ten sam obszar;
• do nadawania lub odbierania jest wykorzystywana polaryzacja liniowa lub kołowa;
• sygnały odbierane mogą być analogowe i/lub cyfrowe;
• sygnały nadawane są zawsze natury cyfrowej;
• średnica anteny ST nie przekracza 1,8 m lub równoważnego obszaru skutecznego;
• ST jest przeznaczona do pracy niedozorowanej.
Urządzenia, o których mowa w niniejszym dokumencie składają się z jednostki zewnętrznej, zwykle zawierającej podsystem antenowy i związany z nią konwerter nadawczy, wzmacniacz mocy i konwerter odbiorczy z blokadą niskich szumów (LNB) oraz jednostki wewnętrznej zawierającej logikę nadawania i odbierania wraz z modulatorem i kablami łączącymi te dwie jednostki.
Niniejszy dokument stosuje się do ST z jego wyposażeniem dodatkowym i jego różnymi portami kiedy pracuje w granicach profilu środowiska eksploatacyjnego zadeklarowanego przez aplikanta i gdy jest zainstalowana zgodnie z deklaracją aplikanta w dokumentacji użytkowej.
Wszystkie części jednostki wewnętrznej związane z odbieraniem, przetwarzaniem i prezentacją odebranej informacji za wyjątkiem kanału sterującego nie wchodzą w zakres niniejszego dokumentu. Składnia wiadomości kanału sterującego nie wchodzi w zakres niniejszego dokumentu.
Intencją niniejszego dokumentu jest uwzględnienie warunków artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE (Dyrektywa RE), który stwierdza, że "….urządzenia radiowe powinny być skonstruowane tak, aby skutecznie wykorzystywały widmo radiowe i wspierały efektywne wykorzystanie widma radiowego, by możliwe było uniknięcie szkodliwych zakłóceń".
W uzupełnieniu niniejszego dokumentu inne EN, specyfikujące wymagania techniczne odnoszące się do innych części artykułu 3 dyrektywy 2014/53/UE mogą mieć zastosowanie do urządzeń z zakresu niniejszego dokumentu.
UWAGA: Wykaz takich EN jest zamieszczony na stronie internetowej http://www.newapproach.org/.

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 360 V2.1.1:2016-11 - wersja angielska
Tytuł Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Zharmonizowana norma dotycząca satelitarnych interaktywnych stacji końcowych (SIT) oraz satelitarnych stacji końcowych instalowanych u użytkowników (SUT), nadających sygnały w kierunku satelitów geostacjonarnych w zakresach częstotliwości od 27,5 GHz do 29,5 GHz, spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 29-11-2016
Liczba stron 53
Grupa cenowa U
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 360 V2.1.1:2016 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
ICS 33.060.30