PN-ETSI EN 301 271 V1.2.1:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Telecommunications Management Network (TMN) -- Management interfaces associated with the VB5.1 reference point

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 271 V1.2.1:2005 - wersja angielska
Tytuł Telecommunications Management Network (TMN) -- Management interfaces associated with the VB5.1 reference point
Data publikacji 15-08-2005
Liczba stron 51
Grupa cenowa U
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 271 V1.2.1:2001 [IDT]
ICS 35.110, 33.040.40