PN-ETSI EN 301 025 V2.2.1:2017-08 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Urządzenia radiotelefoniczne VHF do łączności ogólnej i związane wyposażenie do cyfrowego selektywnego wywołania (DSC) klasy D -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułami 3.2 i 3.3(g) dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument obejmuje minimalne wymagania dla łączności ogólnej w odniesieniu do stacjonarnych instalacji pokładowych stosujących urządzenia radiotelefoniczne VHF pracujące w niektórych pasmach częstotliwości przeznaczonych dla ruchomej służby morskiej i wykorzystujących kanały 25 kHz albo kanały 25 kHz i 12,5 kHz ze związanym wyposażeniem DCS klasy D.
Niniejszy dokument nie obejmuje wymagań dla zintegrowanych odbiorników GNNS dostarczających funkcji lokowania.
Wymagania zawierają istotne postanowienia Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU, ,załącznik 18 [1], Zalecenia ITU-R M.493-14 [3] (gdzie jest zdefiniowana klasa D), Zalecenia ITU-R M.825-3 [i.4] i wciela istotne wytyczne IMO wyszczególnione w Ogólniku MSC/Circ-803 [i.1].
Niniejszy dokument określa także parametry techniczne, metody pomiaru i wymagane rezultaty badań.
Niniejszy dokument pokrywa zasadnicze wymagania artykułu 3.2 i 2,2(g) dyrektywy 2014/53/UE na warunkach podanych w załączniku A.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 025 V2.2.1:2017-08 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia radiotelefoniczne VHF do łączności ogólnej i związane wyposażenie do cyfrowego selektywnego wywołania (DSC) klasy D -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułami 3.2 i 3.3(g) dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 10-08-2017
Liczba stron 62
Grupa cenowa V
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 025 V2.2.1:2017 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
Zastępuje PN-ETSI EN 301 025 V2.1.1:2016-08 - wersja angielska
ICS 33.060.99, 33.070.99