PN-ETSI EN 301 025 V2.1.1:2016-08 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 301 025 V2.2.1:2017-08 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Urządzenia radiotelefoniczne VHF do łączności ogólnej i związane wyposażenie do cyfrowego selektywnego wywołania (DSC) klasy D -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułami 3.2 i 3.3(g) dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument obejmuje minimalne wymagania dla łączności ogólnej w odniesieniu do stacjonarnych instalacji pokładowych stosujących urządzenia radiotelefoniczne VHF pracujące w ustalonych pasmach częstotliwości przeznaczonych dla ruchomej służby morskiej i wykorzystujących bądź kanały 25 kHz albo kanały 25 kHz i 12,5 kHz i związane wyposażenie do DCS - klasy D.
Wymagania obejmują odpowiednie postanowienia Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU, załącznik 18 [1], Zalecenia ITU-RM. 493-13 [3] (gdzie klasa D jest zdefiniowana), M.825-3 [i.4] i włącza odpowiednie wytyczne IMO podane w Okólniku IMO MSC/Okól.-803 [i.1].
Niniejszy dokument określa także parametry techniczne, metody pomiaru i wymagane rezultaty badan,
Niniejszy dokument zawiera wymagania dla zademonstrowania, że „ ….Urządzenia radiowe .skonstruowane są w taki sposób, aby w celu unikania szkodliwych zakłóceń skutecznie wykorzystywały widmo radiowe i wspierały jego efektywne wykorzystanie, [i.3] i że" urządzenia radiowe wyposażone są w funkcje, które zapewniają dostęp do służb ratunkowych” [i.3].
W dodatku do niniejszego dokumentu, do urządzeń objętych jego zakresem, mogą zostać stosowane inne normy EN, które określają wymagania techniczne odnoszące się do zasadniczych wymagań innych części artykułu 3 dyrektywy 2014/53/UE [i.3],

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 301 025 V2.1.1:2016-08 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia radiotelefoniczne VHF do łączności ogólnej i związane wyposażenie do cyfrowego selektywnego wywołania (DSC) klasy D -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułami 3.2 i 3.3(g) dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 12-08-2016
Data wycofania 10-08-2017
Liczba stron 59
Grupa cenowa U
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 301 025 V2.1.1:2015 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
ICS 47.020.70, 33.060.20
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 301 025 V2.2.1:2017-08 - wersja angielska