PN-ETSI EN 300 422-4 V2.1.1:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Mikrofony bezprzewodowe -- Systemy foniczne PMSE pracujące w zakresie do 3 GHz -- Część 4: Urządzenia polepszające słyszenie zawierające osobiste wzmacniacze dźwięku i systemy indukcyjne pracujące w zakresie do 3 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument określa parametry techniczne i metody pomiarów urządzeń polepszających słyszenie (ALD) obejmujących systemy osobistych aparatów słuchowych włącznie z systemami indukcyjnymi ,osobistymi wzmacniaczami dźwięku i pomocniczym wyposażeniem ALD np. urządzeniami zdalnego sterowania i urządzeniami strumieniowej transmisji fonii. Niniejszy dokument stosuje się do urządzeń pracujących w zakresie częstotliwości radiowych do 3 GHz ( jak pokazano to w tablicy 1) przy wykorzystaniu modulacji analogowej, cyfrowej i hybrydowej (zarówno analogowej oraz cyfrowej). Niniejszy dokument pokrywa zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE [i.14] pod warunkami podanymi w załączniku A. UWAGA 1: Pasma częstotliwości tych urządzeń mogą być różne w poszczególnych krajach i dostosowane do przepisów krajowych. Tablica 1: Pasma częstotliwości służby radiokomunikacyjnej Nadawaniedo 3000 MHz Odbiórdo 3000 MHz UWAGA 2: Wartości graniczne mocy dla różnych pasm częstotliwości można znaleźć w ECC/DEC/(05)02[i.11]; Decyzjach EC SRD[i.9] i [i.16]; ; Decyzji EC 2014/641/UE[i.13]; albo CEPT/ERC/REC 70-03 [i.7], załącznik 10 ( albo w europejskich lub krajowych przepisach). UWAGA 3: Wymagania dot. kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) znajdują się w normie ETSI EN 301 489-9 [i.4].

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 300 422-4 V2.1.1:2017-10 - wersja angielska
Tytuł Mikrofony bezprzewodowe -- Systemy foniczne PMSE pracujące w zakresie do 3 GHz -- Część 4: Urządzenia polepszające słyszenie zawierające osobiste wzmacniacze dźwięku i systemy indukcyjne pracujące w zakresie do 3 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 26-10-2017
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 300 422-4 V2.1.1:2017 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
Zastępuje PN-ETSI EN 300 422 V1.2.1:2005 - wersja angielska
ICS 33.160.50