PN-EN ISO/IEC 27701:2021-09 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Techniki bezpieczeństwa -- Rozszerzenie do ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27002 w zakresie zarządzania informacjami o ochronie prywatności -- Wymagania i wytyczne

Zakres

Niniejszy dokument określa wymagania i zawiera wytyczne dotyczące ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Informacjami o Prywatności (PIMS) w formie rozszerzenia ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27002 dla zarządzania prywatnością w kontekście organizacji.
Niniejszy dokument określa wymogi związane z PIMS i zawiera wytyczne dla administratorów PII i przetwarzających PII odpowiedzialnych i rozliczalnych w odniesieniu do przetwarzania PII.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do organizacji wszystkich rodzajów i wielkości, w tym przedsiębiorstw publicznych i prywatnych, jednostek rządowych i organizacji nienastawionych na zysk, będących administratorami lub przetwarzającymi PII i w ramach SZBI.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO/IEC 27701:2021-09 - wersja angielska
Tytuł Techniki bezpieczeństwa -- Rozszerzenie do ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27002 w zakresie zarządzania informacjami o ochronie prywatności -- Wymagania i wytyczne
Data publikacji 29-09-2021
Liczba stron 82
Grupa cenowa X
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 182, Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
Wprowadza EN ISO/IEC 27701:2021 [IDT], ISO/IEC 27701:2019 [IDT]
ICS 35.030