PN-EN ISO 9999:2022-12 - wersja angielska

Bez VAT: 323,80  PLN Z VAT: 398,27  PLN
Wyroby pomocnicze dla osób z niepełnosprawnością -- Klasyfikacja i terminologia

Zakres

W niniejszym dokumencie podano klasyfikację i terminologię dotyczące wyrobów pomocniczych, wytwarzanych specjalnie lub dostępnych powszechnie dla osób w celu optymalizacji funkcjonowania i ograniczenia ich niepełnosprawności. Do klasyfikacji zaliczane są wyroby pomocnicze, stosowane przez daną osobę w celu optymalizacji funkcjonowania i zmniejszenia niepełnosprawności, ale wymagające pomocy innej osoby w ich obsłudze. Następujące elementy zostały specjalnie wyłączone z zakresu niniejszego dokumentu: ⎯ elementy użyte do instalacji wyrobów pomocniczych; ⎯ rozwiązania otrzymane z kombinacji wyrobów pomocniczych, które indywidualnie są sklasyfikowane w niniejszym dokumencie; ⎯ leki; ⎯ wyroby i instrumenty pomocnicze wykorzystywane wyłącznie przez pracowników służby zdrowia lub przez instruktorów; ⎯ rozwiązania nietechniczne, takie jak pomoc osobista, psy przewodnicy lub czytanie z ust; ⎯ wyroby wszczepialne; ⎯ wsparcie finansowe.

* wymagane pola

Bez VAT: 323,80  PLN Z VAT: 398,27  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 9999:2022-12 - wersja angielska
Tytuł Wyroby pomocnicze dla osób z niepełnosprawnością -- Klasyfikacja i terminologia
Data publikacji 07-12-2022
Liczba stron 208
Grupa cenowa XD
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 1, Osób Niepełnosprawnych
Wprowadza EN ISO 9999:2022 [IDT], ISO 9999:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 9999:2017-02 - wersja angielska
ICS 11.180.01