PN-EN ISO 9809-2:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Butle do gazów -- Projektowanie, konstrukcja i badania bezszwowych stalowych butli i zbiorników rurowych do gazów wielokrotnego napełniania -- Część 2: Ulepszane cieplnie stalowe butle i zbiorniki rurowe o wytrzymałości na rozciąganie większej lub równej 1 100 MPa

Zakres

W niniejszym dokumencie określono minimalne wymagania dotyczące materiału, projektowania, konstrukcji i wykonania, procesów produkcyjnych, badań i prób w czasie produkcji dla bezszwowych stalowych butli i zbiorników rurowych do gazów wielokrotnego napełniania o pojemności wodnej do 450 l włącznie.
Dokument stosuje się do stalowych butli i zbiorników rurowych do gazów sprężonych, skroplonych i rozpuszczonych, ulepszanych cieplnie, o rzeczywistej wytrzymałości na rozciąganie Rma ≥ 1 100 MPa.
Dokument nie ma zastosowania do butli i zbiorników rurowych o Rma, maks. > 1 300 MPa dla średnic > 140 mm i zapewnionej grubości ścianek a’ ≥ 12 mm i do butli i zbiorników rurowych o Rma, maks. > 1 400 MPa dla średnic ≤ 140 mm i zapewnionej grubości ścianek a’ ≥ 6 mm, ponieważ poza tymi ograniczeniami mogą obowiązywać dodatkowe wymagania.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 9809-2:2020-03 - wersja angielska
Tytuł Butle do gazów -- Projektowanie, konstrukcja i badania bezszwowych stalowych butli i zbiorników rurowych do gazów wielokrotnego napełniania -- Część 2: Ulepszane cieplnie stalowe butle i zbiorniki rurowe o wytrzymałości na rozciąganie większej lub równej 1 100 MPa
Data publikacji 13-03-2020
Liczba stron 70
Grupa cenowa V
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN ISO 9809-2:2019 [IDT], ISO 9809-2:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 9809-2:2010 - wersja angielska
ICS 23.020.35