PN-EN ISO 9220:2022-07 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Powłoki metalowe -- Pomiar grubości powłok -- Metoda skaningowej mikroskopii elektronowej

Zakres

W niniejszym dokumencie określono niszczącą metodę pomiaru lokalnej grubości powłok metalowych i innych powłok nieorganicznych polegającą na obserwacji przekroju poprzecznego przez powłokę przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Metodę tę stosuje się dla powłok o grubości do kilku milimetrów, jednak dla tak grubych powłok bardziej praktyczne jest zwykle zastosowanie mikroskopii świetlnej (patrz ISO 1463). Dolna granica grubości zależy od uzyskanej niepewności pomiaru.
UWAGA Metodę tę można stosować również do powłok organicznych, jeśli nie są one uszkodzone podczas przygotowania przekroju poprzecznego ani przez wiązkę elektronów podczas obrazowania.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 9220:2022-07 - wersja angielska
Tytuł Powłoki metalowe -- Pomiar grubości powłok -- Metoda skaningowej mikroskopii elektronowej
Data publikacji 29-07-2022
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 106, Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
Wprowadza EN ISO 9220:2022 [IDT], ISO 9220:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 9220:2001 - wersja polska
ICS 25.220.40