PN-EN ISO 8894-1:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Materiały ogniotrwałe -- Oznaczanie przewodności cieplnej -- Część 1: Metody gorącego drutu (układ krzyżowy i termometr rezystancyjny)

Zakres

Określono metody gorącego drutu do oznaczania przewodności cieplnej niewęglowych, izolacyjnych wyrobów i materiałów ogniotrwałych. Podano zasady metod, aparaturę, pobieranie próbek, przebieg procedur oraz obliczanie wyników i dokładność badań. Określono stosowanie do badania zwartych i izolacyjnych wyrobów formowanych, wyrobów ogniotrwałych odlewanych, mas plastycznych ogniotrwałych, mas ogniotrwałych do ubijania, materiałów sproszkowanych lub ziarnistych

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 8894-1:2010 - wersja angielska
Tytuł Materiały ogniotrwałe -- Oznaczanie przewodności cieplnej -- Część 1: Metody gorącego drutu (układ krzyżowy i termometr rezystancyjny)
Data publikacji 29-07-2010
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 28, Materiałów Ogniotrwałych
Wprowadza EN ISO 8894-1:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 993-14:2001 - wersja polska
ICS 81.080