PN-EN ISO 8655-2:2003 - wersja niemiecka

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 8655-2:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Tłokowe naczynia do pomiaru objętości -- Część 2: Pipety tłokowe

Zakres

Podano wymagania metrologiczne i maksymalne błędy dopuszczalne dla tłokowych pipet o nominalnej pojemności od 0,001 ml do 10 ml. Dodatkowo podano informacje o sposobie użytkowania i znakowania. Dokument dotyczy jedno i wielokanałowych pipet ze stałymi lub zmiennymi kolumnami, o objętości skokowej

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 8655-2:2003 - wersja niemiecka
Tytuł Tłokowe naczynia do pomiaru objętości -- Część 2: Pipety tłokowe
Data publikacji 15-10-2003
Data wycofania 07-11-2022
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 198, Szkła
Wprowadza EN ISO 8655-2:2002 [IDT], ISO 8655-2:2002 [IDT]
ICS 17.060
Zastąpiona przez PN-EN ISO 8655-2:2022-11 - wersja angielska