PN-EN ISO 7840:2021-08 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Małe statki -- Węże paliwowe ognioodporne

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania ogólne i badania własności fizycznych ognioodpornych węży przeznaczonych do doprowadzania benzyny i mieszanki benzyny z etanolem lub oleju napędowego i mieszanki oleju napędowego z biokomponentami. Zaprojektowanych na ciśnienie robocze nieprzekraczające 0,34 MPa w przypadku węży o nominalnej średnicy wewnętrznej do 10 mm włącznie i 0,25 MPa w przypadku węży o średnicy wewnętrznej do 63 mm, stosowanych na małych statkach. Dokument stosuje się do węży wykorzystywanych na małych statkach wyposażonych w stałe instalacje paliwowe. Nie ma on zastosowania do węży znajdujących się całkowicie we wnęce na rufie jednostki, podłączonych bezpośrednio do silnika przyczepnego. Wymagania techniczne dotyczące węży nieodpornych na ogień podano w ISO 8469:2021. Wymagania techniczne dotyczące stałych instalacji paliwowych podano w ISO 10088:2013.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 7840:2021-08 - wersja angielska
Tytuł Małe statki -- Węże paliwowe ognioodporne
Data publikacji 27-08-2021
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 230, Małych Statków
Wprowadza EN ISO 7840:2021 [IDT], ISO 7840:2021 [IDT]
Dyrektywa 2013/53/EU
Zastępuje PN-EN ISO 7840:2018-12 - wersja angielska
ICS 47.080