PN-EN ISO 772:2001/A2:2006 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 772:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Pomiary hydrometryczne -- Terminologia

Zakres

Podano 66 terminów i definicji. Zmieniono niektóre terminy i definicje dotychczasowe i dodano nowe. Zmiany dotyczą rozdziałów 1, 2, 3, 6 i 8. Zamieszczono Załącznik C (informacyjny) - Klasyfikacja budowli pomiarowych

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 772:2001/A2:2006 - wersja polska
Tytuł Pomiary hydrometryczne -- Terminologia
Data publikacji 15-12-2006
Data wycofania 30-11-2011
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 199, Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa Hydrotechnicznego
Wprowadza EN ISO 772:2000/A2:2005 [IDT], ISO 772:1996/Amd 2:2004 [IDT]
ICS 01.040.17, 17.120.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 772:2011 - wersja angielska