PN-EN ISO 748:2022-06 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Hydrometria -- Pomiar przepływu cieczy w kanałach otwartych -- Metody pola prędkości z wykorzystaniem punktowych pomiarów prędkości

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metody wyznaczania prędkości i pola przekroju wody płynącej w kanałach otwartych oraz obliczania przepływu za pomocą punktowych urządzeń do pomiaru prędkości.
Ma zastosowanie do metod wykorzystujących wirujące mierniki prądu, akustyczne prędkościomierze dopplerowskie (ADV), akustyczne dopplerowskie prędkościomierze (ADCP) stacjonarne, pomiar prędkości powierzchniowej, w tym pływaki i inne systemy prędkości powierzchniowej.
Chociaż omówiono niektóre ogólne procedury, niniejszy dokument nie opisuje szczegółowo jak używać lub wdrażać te systemy.
UWAGA Szczegółowe procedury można znaleźć w wytycznych producentów przyrządów i odpowiednich agencji publicznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 748:2022-06 - wersja angielska
Tytuł Hydrometria -- Pomiar przepływu cieczy w kanałach otwartych -- Metody pola prędkości z wykorzystaniem punktowych pomiarów prędkości
Data publikacji 07-06-2022
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 199, Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa Hydrotechnicznego
Wprowadza EN ISO 748:2021 [IDT], ISO 748:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 748:2009 - wersja polska
ICS 17.120.20