PN-EN ISO 7396-2:2011 - wersja polska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Systemy rurociągowe do gazów medycznych -- Część 2: Systemy wyrzutowe odprowadzające zużyte gazy anestetyczne

Zakres

Określono wymagania dotyczące projektowania, instalacji, działania, wydajności, dokumentacji, badań i przekazywania systemów wyrzutowych odprowadzających zużyte gazy anestetyczne, tak by zapewnić bezpieczeństwo pacjenta i zminimalizować ciągłą ekspozycję operatora i innych osób na gazy anestetyczne i próżnię. Uwzględniono wymagania dotyczące urządzeń zasilających, systemów rurociągowych, wydajności i niezamienności pomiędzy elementami krytycznymi i zapobieganie połączeniom krzyżowym pomiędzy systemami odprowadzającymi zużyte gazy anestetyczne a systemami rurociągowymi do gazów medycznych i próżni

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 7396-2:2011 - wersja polska
Tytuł Systemy rurociągowe do gazów medycznych -- Część 2: Systemy wyrzutowe odprowadzające zużyte gazy anestetyczne
Data publikacji 04-01-2011
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 284, Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
Wprowadza EN ISO 7396-2:2007 [IDT], ISO 7396-2:2007 [IDT]
Dyrektywa 93/42/EEC
Zastępuje PN-EN ISO 7396-2:2007 - wersja angielska
ICS 11.040.10