PN-EN ISO 7143:2007 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 7143:2008 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Substancje błonotwórcze do farb i lakierów -- Metody badania w celu charakterystyki spoiw wodnych

Zakres

Ustalono metody badania w celu charakterystyki spoiw, tzn. wodnych dyspersji i roztworów polimerów i kopolimerów, w szczególności stosowanych jako surowce do wodnych wyrobów lakierowych

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 7143:2007 - wersja angielska
Tytuł Substancje błonotwórcze do farb i lakierów -- Metody badania w celu charakterystyki spoiw wodnych
Data publikacji 06-04-2007
Data wycofania 20-05-2008
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 7143:2007 [IDT], ISO 7143:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 7143:2005 - wersja polska
ICS 87.060.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 7143:2008 - wersja polska