PN-EN ISO 21789:2023-03 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Zastosowania turbin gazowych -- Bezpieczeństwo

Zakres

Niniejszy dokument obejmuje wymagania bezpieczeństwa dla przemysłowych lub będących pochodnymi silników lotniczych turbin gazowych, stosowanych jako źródła napędu, wykorzystujących paliwa ciekłe lub gazowe, oraz związanych z bezpieczeństwem układów sterowania i detekcji, oraz istotnego osprzętu, dla wszystkich rodzajów układów otwartych, (prostych, kombinowanych, z regeneracją ciepła, odzyskowych itp.) do zastosowań lądowych i morskich, włącznie z pływającymi platformami roboczymi.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do elementów i układów wyposażenia mechanicznego, elektrycznego oraz ciśnieniowego niezbędnych dla funkcjonalności źródła napędu. Na przykład, lecz nie tylko, dla przekładni pomocniczej, przekładni zdawczej, układu spalania paliwa, układu oczyszczania powietrza, układów: sterowania, smarowania i zasilania paliwem. Niniejszy dokument obejmuje również zintegrowanie zagrożeń dla całości instalacji, np. związanych z oczyszczaniem spalin lub odwadnianiem.
W niniejszym dokumencie wyszczególniono przewidywane zagrożenia znaczące związane z przemysłowymi lub będącymi pochodnymi silników lotniczych turbinami gazowymi stosowanymi jako źródła napędu oraz podano właściwe środki zaradcze lub sposoby postępowania dla zmniejszenia lub wyeliminowania tych zagrożeń. W niniejszym dokumencie ujęto zagrożenia mogące spowodować obrażenia lub śmierć osób lub zagrożenia dla środowiska. Uszkodzenia wyposażenia, nie stwarzające zagrożeń dla osób lub środowiska nie zostały uwzględnione.
Ogólnym celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie, iż wyposażenie jest zaprojektowane, zbudowane, i w całym cyklu życia użytkowane oraz serwisowane zgodnie z ISO 12100:2010.
Niniejszy dokument jest podejściem do bezpieczeństwa turbin gazowych z perspektywy międzynarodowej, w maksymalnym możliwym zakresie opartym o istniejące, uznane normy ISO oraz IEC. W obszarach, dla których nie ma istniejących norm ISO lub IEC, uwzględniono inne regulacje lub normy (jak np. EN, NFPA, itd.).
W niniejszym dokumencie nie mogą być określone minimalne poziomy bezpieczeństwa jako minimalne funkcjonalne poziomy bezpieczeństwa zarówno dla zastosowania, jak i miejsca.
Z zakresu niniejszego dokumentu wyłączone są:
— konstrukcja układu wydechowego;
— urządzenia napędzane;
— mikro-turbiny objęte normą ISO 19372:2015;
— turbiny gazowe służące jako bezpośrednie lub pośrednie źródła napędu;
— turbiny gazowe do zastosowań w pojazdach;
— zastosowania (turbin) jako specjalne źródła ciepła;
— turbiny gazowe w programach badawczo-rozwojowych;
— obiekty do magazynowania energii w postaci sprężonego powietrza.
W powyższych przypadkach, tam gdzie może to mieć zastosowanie, postanowienia niniejszego dokumentu mogą być przyjęte jako ogólne wskazówki.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do urządzeń lub elementów bezpieczeństwa wyprodukowanych przed datą jego publikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 21789:2023-03 - wersja angielska
Tytuł Zastosowania turbin gazowych -- Bezpieczeństwo
Data publikacji 30-03-2023
Liczba stron 108
Grupa cenowa XA
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 137, Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
Wprowadza EN ISO 21789:2022 [IDT], ISO 21789:2022 [IDT]
ICS 27.040