PN-EN ISO 6885:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 6885:2007 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie liczby anizydynowej

Zakres

Określono metodę oznaczania liczby anizydynowej, która jest miarą ilości aldehydów (głównie 2-alkanali) w olejach i tłuszczach roślinnych oraz zwierzęcych. Zasadą metody jest przygotowanie roztworu próbki do badań w 2,2,4-trimetylopentanie (izo-oktanie), reakcja z roztworem kwasu octowego i p-anizydyny oraz pomiar wzrostu absorbancji przy długości fali 350 nm

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 6885:2001 - wersja polska
Tytuł Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie liczby anizydynowej
Data publikacji 13-06-2001
Data wycofania 20-09-2007
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza EN ISO 6885:2000 [IDT], ISO 6885:1998 [IDT]
Zastępuje PN-A-86926:1993 - wersja polska
ICS 67.200.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 6885:2007 - wersja angielska