PN-EN ISO 665:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 665:2004 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Nasiona oleiste -- Oznaczanie wilgotności i zawartości substancji lotnych

Zakres

Podano metodę oznaczania wilgotności i zawartości substancji lotnych w nasionach oleistych. Zasada metody polega na suszeniu nasion próbki analitycznej w określonych warunkach do uzyskania stałej masy i obliczaniu ubytku masy według podanych wzorów. Podano sposób wykonania analizy oraz aparaturę i sprzęt laboratoryjny. Podano sposób wykonania obliczeń i zasady określania powtarzalności i odtwarzalności wyników

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 665:2002 - wersja angielska
Tytuł Nasiona oleiste -- Oznaczanie wilgotności i zawartości substancji lotnych
Data publikacji 15-08-2002
Data wycofania 22-03-2004
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza EN ISO 665:2000 [IDT], ISO 665:2000 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 665:1999 - wersja polska
ICS 67.200.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 665:2004 - wersja polska