PN-EN ISO 6272-2:2011 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Farby i lakiery -- Badania nagłego odkształcenia (odporność na uderzenie) -- Część 2: Badanie za pomocą spadającego ciężarka, wgłębnik o małej powierzchni

Zakres

W niniejszej części ISO 6272 opisano metodę oceny odporności suchej powłoki z farby, lakieru lub podobnego produktu na spękanie lub złuszczenie z podłoża, gdy jest ona poddawana odkształceniu spowodowanemu spadającym ciężarkiem, opuszczanym w znormalizowanych warunkach, z kulistym wgłębnikiem o małej powierzchni. UWAGA W tytule i treści niniejszej części ISO 6272 stosowane są terminy „uderzenie” i „odporność na uderzenie”, ale ważną właściwością stosowanego aparatu jest to, że występuje tu raczej nagłe odkształcenie niż faktyczne uderzenie. Ze względu na niską odtwarzalność niniejszej metody badania, zaleca się jej ograniczenie do badania tylko w jednym laboratorium, gdy wyniki wyrażane są jako wartości liczbowe. Można poprawić zgodność wyników badań międzylaboratoryjnych, stosując ranking zamiast wartości liczbowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 6272-2:2011 - wersja polska
Tytuł Farby i lakiery -- Badania nagłego odkształcenia (odporność na uderzenie) -- Część 2: Badanie za pomocą spadającego ciężarka, wgłębnik o małej powierzchni
Data publikacji 21-02-2014
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 6272-2:2011 [IDT], ISO 6272-2:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 6272-2:2007 - wersja polska
ICS 87.040