PN-EN ISO 6270-1:2018-02 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na wilgoć -- Część 1: Kondensacja (jednostronna ekspozycja)

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono metodę oznaczania odporności powłok malarskich, systemów malarskich i podobnych produktów na warunki kondensacji zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacjach dla powłok lub produktów.
Metoda może być stosowana zarówno w przypadku powłok na podłożach porowatych, takich jak drewno, gips i płyta gipsowo-kartonowa, jak i na podłożach nieporowatych, takich jak metal. Dostarcza ona wskazówek o właściwościach powłoki w ostrych warunkach ekspozycji, gdy na powierzchni powłoki zachodzi kondensacja ciągła.
W wyniku badania mogą ujawnić się uszkodzenia powłoki (w tym spęcherzenie, przebarwienie, zmięknięcie, marszczenie i kruchość) oraz pogorszenie się stanu podłoża.
UWAGA Niniejszy dokument nie dotyczy kształtu i przygotowania próbek do badań, czasu trwania badania i oceny wyników badań.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 6270-1:2018-02 - wersja polska
Tytuł Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na wilgoć -- Część 1: Kondensacja (jednostronna ekspozycja)
Data publikacji 15-11-2019
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 6270-1:2018 [IDT], ISO 6270-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 6270-1:2002 - wersja polska
ICS 87.040