PN-EN ISO 5667-3:2004 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 5667-3:2005 - wersja polska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 3: Wytyczne dotyczące utrwalania i postępowania z próbkami wody

Zakres

Podano ogólne wytyczne dotyczące sposobów utrwalania i warunków transportowania wszelkich próbek wód, łącznie z próbkami przeznaczonymi do analizy biologicznej; nie odnoszą się jednak do próbek przeznaczonych do analizy mikrobiologicznej. Wytyczne te są szczególnie przydatne wtedy, gdy próbek jednorazowych lub złożonych nie można analizować w miejscu ich pobrania i w celu wykonania analizy zachodzi konieczność ich transportowania do laboratorium

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 5667-3:2004 - wersja angielska
Tytuł Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 3: Wytyczne dotyczące utrwalania i postępowania z próbkami wody
Data publikacji 15-08-2004
Data wycofania 14-11-2005
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 119, Jakości Wody - Problemy Podstawowe
Wprowadza EN ISO 5667-3:2003 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 5667-3:2002 - wersja polska
ICS 13.060.45
Zastąpiona przez PN-EN ISO 5667-3:2005 - wersja polska