PN-EN ISO 5667-3:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 5667-3:2004 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 3: Wytyczne dotyczące utrwalania i postępowania z próbkami

Zakres

Podano ogólne wytyczne dotyczące sposobów utrwalania i warunków transportowania próbek wody i ścieków (stosowania i przygotowania odpowiednich pojemników, napełniania pojemnika, schładzania lub zamrażania próbek, sączenia lub wirowania próbek, ogólnie stosowanych technik utrwalania próbek). Wytyczne odnoszą się szczególnie do próbek (jednorazowych lub złożonych), których nie można analizować w miejscu pobrania i które w tym celu powinny być transportowane do laboratorium

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 5667-3:2002 - wersja polska
Tytuł Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 3: Wytyczne dotyczące utrwalania i postępowania z próbkami
Data publikacji 28-01-2002
Data wycofania 15-08-2004
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 119, Jakości Wody - Problemy Podstawowe
Wprowadza EN ISO 5667-3:1995 [IDT], ISO 5667-3:1994 [IDT]
Zastępuje PN-C-04632-04:1988 - wersja polska
ICS 13.060.45
Zastąpiona przez PN-EN ISO 5667-3:2004 - wersja angielska