PN-EN ISO 50005:2022-10 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Systemy zarządzania energią -- Wytyczne dotyczące etapowego wdrażania

Zakres

Niniejszy dokument zawiera wytyczne dla organizacji dotyczące ustanowienia etapowego podejścia do wdrażania systemu zarządzania energią (EnMS). To etapowe podejście ma na celu wsparcie i uproszczenie wdrażania SZE we wszystkich typach organizacji, w szczególności w małych i średnich organizacjach (SMO).
Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące wykorzystania dwunastu najważniejszych elementów z czterema poziomami dojrzałości dla każdego elementu w celu ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i doskonalenia SZE, skutkując poprawą efektywności energetycznej.
Umożliwia to użytkownikowi niniejszego dokumentu wdrożenie etapowego podejścia do osiągnięcia poziomu zarządzania energią odpowiedniego do jego celów oraz zbudowanie solidnych podstaw, które można następnie rozszerzyć w celu spełnienia wymagań normy ISO 50001:2018. Dokument ten jest zgodny z normą ISO 50001:2018, ale nie obejmuje wszystkich jej wymagań.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 50005:2022-10 - wersja angielska
Tytuł Systemy zarządzania energią -- Wytyczne dotyczące etapowego wdrażania
Data publikacji 07-10-2022
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 304, Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
Wprowadza EN ISO 50005:2022 [IDT], ISO 50005:2021 [IDT]
ICS 27.015, 03.100.70