PN-EN ISO 4491-4:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Proszki metaliczne -- Oznaczanie zawartości tlenu metodami redukcyjnymi -- Część 4: Całkowita zawartość tlenu metodą redukcji-ekstrakcji

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę oznaczania całkowitej zawartości tlenu w proszkach metali z zastosowaniem redukcji i ekstrakcji w wysokiej temperaturze. Po uzgodnieniu, metodę tę stosuje się również do oznaczania całkowitej zawartości tlenu w spiekanych materiałach metalicznych. Metodę stosuje się w odniesieniu do wszystkich proszków metali, stopów, węglików i ich mieszanek, które nie są lotne w warunkach oznaczania. Próbka może być w postaci proszku lub wypraski. Przeprowadza się analizę proszku w stanie dostawy, ale metody nie stosuje się w odniesieniu do proszku zawierającego środek poślizgowy lub lepiszcze. Jeżeli substancje takie są obecne, metodę można stosować tylko po ich uprzednim całkowitym usunięciu sposobem nie wpływającym na zawartość tlenu w proszku. Z niniejszego dokumentu należy korzystać w połączeniu z ISO 4491-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 4491-4:2019-06 - wersja angielska
Tytuł Proszki metaliczne -- Oznaczanie zawartości tlenu metodami redukcyjnymi -- Część 4: Całkowita zawartość tlenu metodą redukcji-ekstrakcji
Data publikacji 24-06-2019
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 33, Metalurgii Proszków
Wprowadza EN ISO 4491-4:2019 [IDT], ISO 4491-4:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 4491-4:2013-08 - wersja angielska
ICS 77.160