PN-EN ISO 4491-4:2013-08 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 4491-4:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Proszki metaliczne -- Oznaczanie zawartości tlenu metodami redukcyjnymi -- Część 4: Całkowita zawartość tlenu metodą ekstrakcji redukcyjnej

Zakres

W niniejszej części ISO 4491 podano metodę oznaczania całkowitej zawartości tlenu w proszkach metali z zastosowaniem ekstrakcji redukcyjnej w wysokiej temperaturze. Po uzgodnieniu, metodę tę stosuje się również do oznaczania całkowitej zawartości tlenu w spiekanych materiałach metalicznych. Metodę stosuje się w odniesieniu do wszystkich proszków metali, stopów, węglików i ich mieszanek, które są nielotne w warunkach oznaczania. Próbka może być w postaci proszku lub wypraski. Analizę wykonuje się z proszku w stanie dostawy, ale metody nie stosuje się w odniesieniu do proszku zawierającego środek poślizgowy lub spoiwo. Jeżeli substancje te są obecne, metodę można stosować tylko po ich uprzednim całkowitym usunięciu sposobem nie wpływającym na zawartość tlenu w proszku. Z niniejszej części ISO 4491 należy korzystać w połączeniu z ISO 4491-1

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 4491-4:2013-08 - wersja angielska
Tytuł Proszki metaliczne -- Oznaczanie zawartości tlenu metodami redukcyjnymi -- Część 4: Całkowita zawartość tlenu metodą ekstrakcji redukcyjnej
Data publikacji 13-08-2013
Data wycofania 24-06-2019
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 29, Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
Wprowadza EN ISO 4491-4:2013 [IDT], ISO 4491-4:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 24491-4:2000 - wersja polska
ICS 77.160
Zastąpiona przez PN-EN ISO 4491-4:2019-06 - wersja angielska