PN-EN ISO 4263-3:2016-01 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Przetwory naftowe i produkty podobne -- Oznaczanie przebiegu procesów starzenia olejów i cieczy zawierających inhibitory z użyciem metody TOST -- Część 3: Procedura bezwodna dla syntetycznych cieczy hydraulicznych

Zakres

W niniejszej części ISO 4263 określono metodę oznaczania przebiegu procesów starzenia syntetycznych cieczy hydraulicznych kategorii HFDU, HEES, HEPG i HETG, jak zdefiniowano np. w ISO 12922 [1] oraz ISO 15380 [2]. Proces starzenia jest przyspieszany obecnością tlenu i metalicznego katalizatora
w podwyższonej temperaturze, a po rozkładzie cieczy następuje zmiana liczby kwasowej. W innych częściach ISO 4263 opisano podobne procedury oznaczania przebiegu procesów starzenia olejów mineralnych oraz określonych kategorii cieczy trudnopalnych wykorzystywanych w układach hydraulicznych i innych zastosowaniach.

UWAGA Inne oznaki pogorszenia jakości cieczy, takie jak formowanie się nierozpuszczalnych osadów, korozja zwojów katalizatora lub zmiana lepkości wskazujące na utlenianie cieczy, mogą występować, ale nie są one odzwierciedlone w obliczonym czasie przebiegu procesu utleniania. Korelacja występowania tych zjawisk z warunkami eksploatacji jest przedmiotem badań. Niniejsza metoda badania może być stosowana w celu porównania stabilności oksydacyjnej cieczy, które nie mogą ulegać zanieczyszczeniu wodą. Jednak ze względu na dużą ilość rozmaitych wariantów eksploatacji, korelacja między wynikami badań a wynikami rzeczywiście uzyskanymi podczas użytkowania może znacznie się różnić i najlepiej jest oceniać ją w sposób doświadczalny. Precyzja niniejszej metody badania
dla syntetycznych cieczy hydraulicznych nie jest znana, ponieważ nie są dostępne dane z badań międzylaboratoryjnych.
Do czasu udostępnienia tych danych niniejsza metoda może nie być odpowiednia do stosowania w specyfikacjach lub w przypadkach spornych.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 4263-3:2016-01 - wersja polska
Tytuł Przetwory naftowe i produkty podobne -- Oznaczanie przebiegu procesów starzenia olejów i cieczy zawierających inhibitory z użyciem metody TOST -- Część 3: Procedura bezwodna dla syntetycznych cieczy hydraulicznych
Data publikacji 09-02-2017
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 3, Środków Smarowych
Wprowadza EN ISO 4263-3:2015 [IDT], ISO 4263-3:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 4263-3:2010 - wersja angielska
ICS 75.120