PN-EN ISO 3233-1:2013-06 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 3233-1:2020-05 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Farby i lakiery -- Oznaczanie objętości substancji nielotnych, w procentach -- Część 1: Metoda z zastosowaniem pomalowanych płytek do badań do oznaczania substancji nielotnych i oznaczania gęstości suchej powłoki na podstawie zasady Archimedesa

Zakres

W niniejszej części ISO 3233 opisano metodę oznaczania objętości substancji nielotnych, NVV, w wyrobach lakierowych i produktach podobnych przez pomiar gęstości suchej powłoki dla każdego ustalonego zakresu temperatury i czasu schnięcia lub utwardzania. Niniejszą metodą oznacza się substancje nielotne natychmiast po aplikacji.
Stosując wyniki objętości substancji nielotnych otrzymane zgodnie z niniejszą częścią ISO 3233 możliwe jest obliczenie wydajności wyrobów lakierowych. Metoda ustalona w niniejszej części ISO 3233 jest preferowaną metodą dla wyrobów schnących na powietrzu. Jej zastosowanie do innych wyrobów musi zostać jeszcze przebadane.
Niniejsza część ISO 3233 nie ma zastosowania do wyrobów lakierowych, w których krytyczne stężenie objętościowe pigmentów zostało przekroczone.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 3233-1:2013-06 - wersja angielska
Tytuł Farby i lakiery -- Oznaczanie objętości substancji nielotnych, w procentach -- Część 1: Metoda z zastosowaniem pomalowanych płytek do badań do oznaczania substancji nielotnych i oznaczania gęstości suchej powłoki na podstawie zasady Archimedesa
Data publikacji 25-06-2013
Data wycofania 15-05-2020
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 3233-1:2013 [IDT], ISO 3233-1:2013 [IDT]
ICS 87.040
Zastąpiona przez PN-EN ISO 3233-1:2020-05 - wersja angielska